Wypadek w pracy w UK

Jeżeli wyjeżdżamy do pracy do Szkocji, warto na początku poznać swoje prawa. Okazuje się, że możemy wnosić o zadośćuczynienie za wypadek podczas pracy w Szkocji, jeśli winny jest pracodawca. Odpowiedzialność spadnie na niego, kiedy w miejscu pracy zlekceważone zostały przepisy BHP. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – da się udowodnić, że pracodawca nie zadbał np. o odpowiedni system sprzątania. Co zrobić podczas wypadku w pracy? Należy pamiętać, że o zadośćuczynienie zawsze powinno się walczyć – nie należy bać się utraty pracy lub innych kar. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy 3 lata od daty wypadku. Możemy więc odczekać chwilę i sprawdzić, w jaki sposób rozwinie się sytuacja. Jeśli szef wyrzuci z pracy osobę po wypadku w wyniku wszczęcia procesu odszkodowawczego, powinna ona ubiegać się również o zadośćuczynienie za bezpodstawne zwolnienie – jeżeli pracowała w danym miejscu dłużej niż 12 miesięcy.
Każdy wypadek należy zgłaszać swojemu szefowi i dopilnować, aby wpisano go w tzw. księdze wypadków (Accident Book). Jeśli w miejscu pracy nie ma takiej książki, należy spisać wszelkie informacje dotyczące wypadku w dwóch egzemplarzach i jedną oddać pracodawcy. Następnym krokiem będzie konsultacja u lekarza. Jeśli wypadek nie był na tyle poważny, aby wzywać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samemu do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie on zanotuje nasze obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w miejscu pracy – co nam może przysługiwać? Jeśli z powodu odniesionych w wypadku szkód musimy wziąć kilka dni wolnego od pracy, przełożony jest zobowiązany wypłacić nam tak zwane Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy również postarać się o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie możemy wrócić do pracy. Każdy wypadek jest rozważany indywidualnie – nieskomplikowane sprawy mogą być rozwiązane po kilku miesiącach, a te trudniejsze trwają znacznie dłużej. Najczęściej potrzeba ok. 12-18 miesięcy, aby wszystko się wyjaśniło. Kwota rekompensaty może być poddana negocjacjom między wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy.
Zobacz na:: http://odszkodowanieuk.co.uk