Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego jest efektem długoletnich prac grupy fachowców o rozległym dorobku w branży finansowej, doradczej i rewizyjnej. W wyniku analiz rynku, wielu rozmów z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z problematyką rosnącej pułapki trudnych długów, narodził się projekt przedsięwzięcia, którego przesłanką było przedstawienie kompleksowej oferty, zmontowanej z szerokiej palety narzędzi finansowych i operacyjnych, która łączy kompetentne i indywidualnie dobrane zarządzanie zestawami wierzytelności z rutyną zespołów i współpracowników operacyjnych.
Z osobistych doświadczeń inicjatorów przedsiębiorstwa widać, że mniejsze i słabe logistycznie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, mniejsze banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwyczajne korporacje – zmagają się z ogromnymi problemami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych albo jurydycznych rozpocząć walki z oszukańczymi dłużnikami bardziej kreatywnie, nie ograniczając się do prostej i mało efektywnej drogi komorniczej. Prekursorski zestaw produktów i usług, wypracowany przez ekspertów organizacji i twórczo dostosowywany do potrzeb usługobiorcy, umożliwia dokładną ofertę dla firm nie tylko z branży finansowej, lecz także organizacji i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólnym problemem są zaległości płatnicze. Szczególnie bardzo dobrze rozumiane są tu potrzeby oraz specyfikę funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.
Zobacz stronę www: ranking suplementów diety na odchudzanie